Yükleniyor...
Bilury Hotel
İletişim
Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu
No 17-19. Ortaköy-Beşiktaş 34347
İSTANBUL TÜRKIYE
+90 (212) 327 6733
Bizi Takip Edin

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BELCEĞİZ TUR. iŞL. VE TİC. AŞ..

Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

Değerli Misafirlerimiz,
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla BELCEĞİZ TUR. iŞL. VE TİC. AŞ.. (“Symbola Bosphorus”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu metinde “Symbola Bosphorus markası ile faaliyet gösteren merkezimizi ziyaret ederek merkezimizde sunulan (“otelcilik”) hizmetlerimizden faydalanmak istemeniz halinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.


   1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?
Tıp merkezi’de gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı davranışa karşı güvenliğin sağlanabilmesi ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerinizi işliyoruz.

Symbola Bosphorus’in sunduğu hizmetlerin (“Hizmetler”) tarafınıza sağlanması, gerekli sözleşmelerin düzenlenmesi ve akdedilmesi, gerekli durumlarda tarafınızla iletişim kurulması, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer ziyaretçilerimizden ayırt edilebilmesi, operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, fatura düzenlenebilmesi, tarafınızdan ödeme alınabilmesi, ihtiyaç duyduğunuz Hizmetler’in belirlenebilmesi, kampanyalarından faydalanabilmeniz, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikâyetlerinizin çözümlenebilmesi, gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad, TC kimlik numarası, imza) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve müşteri işlem (Hizmet içerikleri, bedelleri, ödeme detayları) bilgilerinizi, hukuki işlem bilgilerinizi (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işliyoruz.


    2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?
Kişisel verilerinizi, bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren konularda ürün ve hizmet desteği aldığımız yurtiçindeki hizmet sağlayıcılarımızla, yasal yükümlülüklerimiz ve yasal haklarımızın kullanılması kapsamında yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlarla, bazı hizmetlerimizin bağlı bulunduğumuz grup şirketleri bünyesinde ortak olarak tedarik edilmesi nedeniyle grup şirketlerimizle paylaşmaktayız.


    3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
Kişisel verilerinizi, tıp merkezi bulunan güvenlik kameraları ile tıp merkezimizde doldurduğunuz fiziksel formların kaydedilmesi ile bizimle paylaştığınız bilgilerin veya aldığınız hizmet bilgilerinin bilgi sistemlerimize kaydedilmesi ile iletişim kanalları üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerinizin kaydedilmesi ile çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, Hizmetlerimizin sağlanmasına ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine; “açık rıza” ya dayanarak topluyor/işliyoruz.


    4. Haklarınız nelerdir?
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak BELCEĞİZ TUR. iŞL. VE TİC. AŞ.. aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Adres: Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu No 17-19 Ortaköy-Beşiktaş İstanbul-Türkiye

E-Posta: [email protected]

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Aşağıda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rıza metni yer almaktadır. Aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde bu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerimin, işlenmesine ve bağlı grup şirketlerle paylaşılmasına rıza veriyorum.

İleti Onay Metni

Kayıt işlemleri sırasında verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin BELCEĞİZ TUR. iŞL. VE TİC. AŞ. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine, kayıt altına alınmasına ve muhafaza edilmesine ve aynı zamanda hizmet ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler ile paylaşmasına muvafakat ediyor ve onay veriyorum. BELCEĞİZ TUR. iŞL. VE TİC. AŞ.  tarafından her türlü bilgilendirme, anket, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik v.b hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları tanıtım ve bilgilendirmeler kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti( arama, sms, mail, vb ) gönderilmesini kabul ediyorum.

Lütfen daha önce okuduğunuz aydınlatma metni uyarınca eğer uygun bulmuş iseniz size SMS ile gelen onay kodunu kayıt personellerimiz ile paylaşınız.